E-lessio

Advies en begeleiding

E-lessio helpt professionals in het onderwijs om stappen te zetten in echte onderwijsverbeteringen. Dat kan op diverse niveaus, van het onderwijs in de klas tot schoolbrede, bestuurlijke en zelfs maatschappelijke ontwikkelingen.

Veranderen is geen eenvoudig proces. De één juicht het toe, de ander deinst ervoor terug. Maar verandering is nu echt nodig en dan is alle hulp welkom. E-lessio biedt die hulp.

E-lessio…

is de wind die het zaadje draagt op zijn reis naar een nieuwe bestemming. Het zaadje heeft alles in zich om weer uit te groeien tot zo’n machtig interessante en veelzijdige plant als de paardenbloem. Het zaadje heeft alleen de juiste omgeving en tijd nodig om tot bloei te komen;

werkt vanuit het vertrouwen dat elk individu, net als het paardenbloemzaadje, alles in zich heeft om zijn doel te verwezenlijken;

helpt om het menselijk potentieel zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen.

Jíj bent samen met je team altijd het uitgangspunt. Heb je jouw hulpvraag nog niet helder voor ogen, dan voeren we eerst een oriënterend gesprek. Samen komen we tot een antwoord op je ondersteuningsvraag.

Hoe het begeleidingstraject er dan uit komt te zien, is natuurlijk afhankelijk van je ondersteuningsvraag. Enkele voorbeelden:

herijking van je onderwijsvisie en de hieruit voortvloeiende beleidsontwikkeling

begeleiding van een verandertraject in je team

begeleiding en ondersteuning op individueel niveau bij het vormgeven van het onderwijs in de klas.

Wil je weten wat E-lessio voor jou en je school(bestuur) kan betekenen? Wacht niet en neem contact met mij op.